CultureSpace Статии История, Култура, Изкуство, Мистика

Богат археологически сезон на Чиракман

10/04/21 / ИСТОРИЯ
Задълбочените проучвания донасят много находки, някои от III пр.Хр.

Керанка ДАЛАКМАНСКА

Археологическите проучвания на нос Чиракман през септември се правят за шеста поредна година. Те бяха ръководени от гл. ас. д-р Елена Василева от НАИМ при БАН и от д-р Велислав Бонев от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със съдействието на Община Каварна и на Историческия музей в Каварна.


Работата бе съсредоточена в два сектора (88/ХХІІІ и 87/ХХІІІ). Започнати през 2016 – 2019 г., проучванията на тези квадрати бяха насочени към разкриване на техните структури, които да бъдат фотографски документирани, за да дадат картината на обобщения план на обекта. Подновено бе проучването на помещение №2, което се намира в сектор //8ХХІІІ, започнало през 2016 г. Неговата неправилна правоъгълна форма има посока на ориентация запад–изток. Във вътрешната му част са открити мазилки, с които са били покрити стените му. Такива са запазени на няколко места в участъка върху северната и западната стени. Регистрирано бе ново помещение №8, което се намира непосредствено до помещение №2. Но то е с почти правилна квадратна форма. В Сектор //8ХХІІІ започна работата по демонтиране на останките от зидовете, проучени през изминалия археологически сезон. В Помещения №5 и №6 бе открит керамичен материал , който отнасяме към ХІV – ХV век. Довършени бяха проучванията и на помещение №7, което е било включено в античния терен. Той е с правоъгълна форма и приблизителна ориентация северозапад – югоизток. Откритата керамика е много като количество, но е силно фрагментирана. Не бяха открити цели съдове insiti (на място). По-голямата част от керамиката датира от ХІV – ХV век. Но бяха открити материали и от по-ранни епохи. Проучена е вътрешността на помещение №7, която има форма близка до кръг с малки размери.
При проучванията през този сезон са открити 80 ДКЦ (движими културни ценности) – монети, накити, костени предмети (шила и апликации), керамични тежести и прешлени за вретено, ножове, стрели, топчета за прашка, фрагменти от фирнисови съдове (с покритие), теракотена статуетка, амфорни печати (три синопски и четири от „кръг Хераклия“ от последната четвърт от ІІІ век пр.Хр.).
След приключване на сезон 2021 г. разкопките на нос Чиракман бяха покрити по цялата си площ с геотекстил, който е съобразен с предписанията за полева консервация.


От страна на Историческия музей в Каварна бяха осигурени 15-има работници. Откритите материали ще бъдат показани през следваща година в Историческия музей във временна изложба. След научна обработка те ще бъдат включени във фондовете на музея.
През този сезон 140 000 души са посетили обектите на Историческия музей – Каварна.
 
Начало / За нас / Статии / Видео / Контакти 2024, Всички права запазени.