CultureSpace Статии История, Култура, Изкуство, Мистика

ДЕН ЗА РАЗМИСЪЛ

04/03/21 / КУЛТУРА
Мислете не умно, а мъдро

Георги ВЕНИН

Утре си избираме управниците. В този сайт няма политика, камо ли политиканстване. Днес, в деня за размисъл, искаме само да ви подскажем как да гласувате не просто разумно, но и мъдро.

Мъдростта не е само и не толкова интелект, следователно не всеки умен човек може да бъде наречен мъдрец. Какви качества показват, че сте нещо повече от ерудиран умник?
Ето какво отличава мъдрия човек:

1. ОТКРИТОСТ. Отвореността за нови преживявания включва любопитство, въображение, проницателност и интерес към различни гледни точки. Мъдреците не се ограничават до това, което вече знаят, те мислят широко и свободно.

2. ЕМПАТИЯ. Мъдреците са способни да чуват и да се опитват да разберат гледната точка на другите. Благосъстоянието на другите и общественото благо са важни за тях.

3. САМОРЕФЛЕКСИЯ. Мъдреците са готови да поставят под въпрос собствените си възгледи и поведение, и не като самозащита или оправдание. Те се учат от грешките си и ценят научените уроци. Размисълът им помага да разберат, че все още не знаят много, те са тесни в границите на познатото.

4. БАЛАНС. Мъдрите хора умело балансират между своите предпочитания и интересите на околните. Едно мъдро решение взема предвид интересите на страните, различни мнения и помага за постигането на обща цел.

5. ПРИЕМАНЕ НА НЕСИГУРНОСТТА. Мъдрите хора са научили от собствения си опит колко малко неща могат да контролират. Животът е пълен с несигурност и се променя внезапно. Следователно те са се научили да се доверяват на себе си и това им помага да се справят с всяка криза.

6. ИСТИНСКИ СТОЙНОСТИ. Мъдреците никога не са егоисти. Те не са приковани към себелюбието и разбират, че светът не се върти около тях. Мъдростта често идва с възрастта, защото старостта ви кара да цените това, което е наистина важно в живота, и да не придавате голямо значение на светската суета, слава и пари.

7. ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КРИЗИ. Мъдрите хора знаят как да прилагат уроците, извлечени от миналия опит, когато са изправени пред нови предизвикателства. Пречките ги мобилизират и вдъхновяват, вместо да ги карат да се отказват и да се паникьосват.

8. ПЕРСПЕКТИВА. Мъдрецът се ръководи не от импулси и моментни подбуди, а от основна цел. Виждането на гората зад дърветата ви позволява да загърбите ненужните подробности и да се съсредоточите върху това, което наистина има значение.

9. ЦЕЛЕНАСОЧЕНОСТ. Да имаш смислена цел, придава смисъл на живота и ти помага да останеш устойчив по време на криза.

10. УПРАВЛЕНИЕ НА ЕМОЦИИТЕ. Емоционалната стабилност е важен компонент на мъдростта. Мъдрият човек не изпуска нервите си. Той не се превръща в играчка на страстите. Той е господар на емоциите и знае как да управлява чувствата, така че да постига целите си.

Мъдростта предоставя ресурси за справяне с житейските несгоди и трудности. Мъдрият човек лесно се адаптира към новите обстоятелства, приемайки себе си и другите с всичките си/им предимства и недостатъци.

***
Но има и още стъпала нагоре – от мъдростта до духовността… Тук метафоричността е неизбежна.
Поредната стълба:
Начетеният (както и свръхначетеният – ерудитът) е архивар на пепел, прах и пръст. Строител на паноптикуми от мъртви факти.
Интелектуалецът е лихвар, който дава под наем трофеите на демоните, убити от него през сафаритата в собствената му джунгла (понякога просто резерват), или хербарии на пеперуди, чиито страници са слепени не с идеи, а със слюнка.
Съзерцателят е антикварен художник на сенки; той рисува пеперудите – и живи, и мъртви (от хербария на интелектуалеца), – но не продава картините си, трупа ги в мазетата на душата си, за да не ги погледне повторно.
Интелигентният съзира в топлийките, с които интелектуалецът пробожда препарираните си пеперуди, гвоздеите от Разпятието; рамките от картините на Съзерцателния са сякаш гредите на Кръста.
Духовният е клошар, който събира прашасали, разпокъсани хербарии и изхвърлени избледнели картини без рамки – и докато се опитва да издуха праха от тях, пеперудите оживяват под дъха му и политат след него…
 
Начало / За нас / Статии / Видео / Контакти 2024, Всички права запазени.