CultureSpace Статии История, Култура, Изкуство, Мистика

ЛЕСНА И ПОЛЕЗНА ГРАМАТИКА VII. ПРОБЛЕМИ И ТЪНКОСТИ

05/21/20 / КУЛТУРА
(Продължение от миналата седмица)

 Георги ВЕНИН

Б. СТИЛИСТИЧНИ ПОЗНАНИЯ:
Нелогични фрази:
* високо равнище на безработицата (по-добре: масова, тежка безработица, или голям брой безработни); честване на годишнина от смърт (по-добре: възпоменание, или тържества по случай /годишнина от кончината/…); благодарение на поледицата (вм. заради, поради…); благоприятни условия за бури; виновник за успеха; третиране на площите (обработване) – има разлика между обработване и обработка (първото е действие, процес, второто е резултат, факт; така че: възпитаВАНЕТО на народа не е = възпитаНИЕТО на народа!); футболен тандем (за цял отбор – не, ‘тандем’ значи „двойка“)
* от формите „есенес“, „зимъс“, „лятос“ само последната би могла (но не е препоръчително) да се употребява в бъдеще време

Смесване на значения:
* Указвам (русизъм; има български съответки: посочвам, насочвам, напътствам) и Оказвам (помощ); ОТдава ми се (любовница) и Удава ми се (да свърша нещо, да се справя); например (наречие) и примерно (прилагателно: примерно девойче – никога не пишете „Това, примерно, не беше нищо особено…“ вм. „Това например не беше нищо особено…“); криле (на машина, на самолет) и крила (на птица); ширина (географска) и широчина (на стая); средногорец (от областта Средногорие) и средногорчанин (от гр. Средногорие) – така че: сицилИEЦ, югославЕЦ, а не: сицилИАНЕЦ, югославЯНИН (масово наложили се, уви), афганец (от местното население) и афганистанец (гражданин на Афганистан); органов (от инструмента) и органен (част от живото тяло); необратим (времето на живота: все напред!) и невъзвратим (загуба при смърт: прекъснатото време на живота); осветявам (с фенер или лампа) и осветлявам (проблем); ИЗгубен и ЗАгубен са пълни синоними, но при отрицателно отношение е само загубен („Загубен човек!“); ЗАвоювам (територия) и ИЗвоювам (награда, призово място); дублетите съществУвание, съществОвание (по-абстрактно, с предпочитаниевсе пак за съществУвание) и съществуванЕ (по-конкретно, синоним на живеене); изпитване (и техн. – на корабен модел) и изпитание (на духа); образОвание (просвета) и образУвание (изваяние, форма); прЕписвам (текст) и прИписвам (качества, обикновено несъществуващи, на някого); прЕвеждам (пари или от друг език) и прИвеждам (гръб или пример); прЕнасям (товар) и прИнасям (полза); прИсрещам (вървя към някого, за да се срещнем) и прЕсрещам (чакам го); прИсядам (на стол) и прЕсяда ми (ядене, дума – прен.); прИмирам (от страх) и прЕмирам (сиреч давам премия); изчерпА (въпрос, тема) – III спряжение (вж. шава) и изчерпИ (сума народ с ракия) – II спряжение; трюм, каюта, матрос (на военен кораб) и (съответно) хамбар, кабина, моряк (на товарен или пътнически кораб)
* градоначалникът не е кмет, а полицейският шеф на града (най-смешно е кмет на СЕЛО да се зове ГРАДОначалник: двойна грешка!)
* очеваден не е синоним на „очевиден (очебиен)“, както си въобразяват пишман журналистите: очеваден значи любознателен, буден, отворен

Смесване на смисли:
* съвещание (когато се изисква да свърши с решение, с резултат) и заседание (само обсъждане); цифра и число (да се внимава!); признак (присъща особеност) и белег (допълнителна, вторична отлика); контакт (по-кратък и не е препоръчително да се употребява в мн.ч.) и връзка (по-дълготрайна); гибел (жестока или нелепа) и смърт (естествена или героична); откривам (нещо, което си го е имало в природата, но не сме го знаели) и изнамирам (нов принцип в техниката или технологията); прираст (наддаването, добавката към досегашното), ръст (цялото; вж. ръст на човек), растеж (самият процес на растене) и нарастване (не е подходящо да се заменя с растеж, когато подобрението няма количествени, т.е. измерими, величини)
* има тънки смислови разлики между прилагателните рибя (част от конкретната риба, напр. опашката на точно тази риба), рибешка (част от рибата като вид, напр. рибешко око – у всяка риба), рибена (приготвена от риба, напр. чорба) и рибна (съотнесена по косвен начин с рибата изобщо, напр. рибна промишленост) – вж. по-горе граматичните отсенки при прилагателните, напр. кафен и кафеен
* да не се използва „леко“ вм. „лесно“ (ЛЕКО се измъкнах, е грешно, правилно е: ЛЕСНО се измъкнах)
* криминалист (полицейски разследващ специалист) не бива да се бърка с криминал (криминално проявен, рецидивист, престъпник)
(Следва)

Начало / За нас / Статии / Видео / Контакти 2024, Всички права запазени.