CultureSpace Статии История, Култура, Изкуство, Мистика

ЛЕСНА И ПОЛЕЗНА ГРАМАТИКА VIII. ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

06/11/20 / КУЛТУРА
(Продължение от миналата седмица)

Георги ВЕНИН

В. ЧУЖДИЦИ:
Недопустимо:
* NB! – без представки „об-“, „от-“ и „за-“ в случаи като: ОБследвам, ОБострен; ЗАслушвам; ОТпочвам (русизми)!
* глаголи като акцентирам, планирам и пр. имат по-български съответствия на „-увам“: акцентувам, планувам

Ето някои недопустими чуждици, врязани особено остро във (военно)морската ни терминология:
авионосец – самолетоносач
аграрен – земеделски
адаптиран – пригодèн
аероплан – самолет
аеропорт – летище
алиенация – отчуждаване, отчуждение, отчужденост
алюзия – намек
аналогия; аналогичен – наподобяване, уподобяване, сходство, съпоставяне; подобен, схóден
ахтерщевен – кърмов упор
аспектация – очакване
банка – пейка; плитчина, плитковина
башня – кула
болшинство – мнозинство, повечето
бордови рули – бордови (успокоителни) криле (плавници)
буксир, буксировка – влекач; провлачване
бълкер – кораб за насипни товари
ватерлиния – водолиния
весла – гребла
вербален, вербализирам – словесен, ословесявам
винт с регулируема крачка – винт с управлявана крачка
винт с фиксирана крачка – винт с постоянна крачка
вмешателство – намеса
всемирен – световен
всячески – всякак
вузове – висши училища
въобще – изобщо
генерални товари – бройни товари
генерация – поколение
глъбина – дълбина
даже – дори
дефиле, боаз – теснина, усте, пролом
директен, директно – пряк; прям, направо; напреко
дисплей – екран
ежедневен – всекидневен
еквивалент – съответка
експеримент – опит, проба
емкост – капацитет
енигма – загадка
животрептущ, живущ – животрептящ, живеещ (жител на)
заземление – заземяване
заварочен – заваръчен
задминавам – изпреварвам
затормозвам – спирам, запирам
идентичен; идентифицирам – еднакъв, тъждествен, същият; отъждествявам; уеднаквявам, равнополагам
изходни установки – изходни данни
импозантен – внушителен
индиректен – косвен
иновация – нововъведение, новост
инцидент – произшествие, случай, случка, събитие; епизод; злополука
канджа – кука
канижел – коридор
касае се – отнася се (до, за – вж. V – Предлози и местоимения), става дума/реч за
качка – клатене
кетъринг – разнос
комплексен – цялостен; сложен
консумирам; консуматор – (у)потребявам; потребител
конфиденциален – поверителен
коствам – струвам
креативен – съзидателен, творчески, творящ
крейсер, крайцер – кръстосвач
крупен – голям, едър, огромен; забележителен
мероприятие – начинание, проява, мярка
модно дефиле – ревю (пак чуждица, но...)
монумент – паметник
наладка – нагласяване, сглобяване
направление – насока, посока
настоящ – сегашен; истински
неудачно – несполучливо, неслучено, неподходящо
ниво (уровен) – равнище
обезателно – задължително, непременно
обезпеченост – подсигуреност, осигуреност
осколки – парчета
отдавам котва – пускам (хвърлям) котва, закотвям се
открит текст – явен текст
паралел, паралелен – успоредица, успореден
пасажерски – пътнически
персонален – личен, личностен
питание, питая – захранване, храня
плавучест – плавателност
платна – ветрила
платноход – ветроход
повишавам – увеличавам, усилвам, повдигам, качвам (цена)
подводна лодка – подводница
понастоящем – през последно време, сега, напоследък
понижавам – намалявам
порт – пристанище
(без)порядък – (без)ред(ие)
пособие – помагало
преимущество – предимство
преса (периодична) – (периодичен) печат
прибор (за храна – да) – уред
привичка – навик
призови места – първи места
принципиален – принципен
прогноза – предвиждане
пророчество – предсказание
противолодъчно – противоподводниково
пуск – пускане
радиоприемател – радиоприемник
рангоут – надстройка (на палубата)
реализирам – осъществявам (с изкл. за изделия на пазара)
рекреация – възстановяване
респективно – съответно
рецепция; реципиент – възприемане, възприятие; възприемател
руина – съсипня, отломки, остатъци
рулеви – кормчия
сезирам – занимавам (се)
сектор – отсек; отдел
селекция – отсяване
склянка – (корабна) камбанка
сигналчик – сигналист
ситуация – положение
следва (да) – трябва, би трябвало (да)
сонар – ехолот
способ, способствам – начин, спомагам
стълкновение – сблъсък
считам – смятам
танк – резервоар, цистерна (пак чуждици, но утвърдени; но: танкер)
термални – топли
товаропоемност – товароподемност
трос – дебело въже, кабел
трудоемък, времеемък – трудопоглъщащ, времепоглъщащ
упреквам, безупречен – (у)коря(вам), безукорен
усилител – усилвател
установка – уредба, устройство; нагласа
форщевен – вълнорез
хигрометър – влагомер
швабра, стирка – бърсалка
швартовам – завързвам
швартово въже – вързало
широта – ширина
шлюпка – лодка
шпангоут – ребро
щирборд и бакборд – десен борд и ляв борд
явявам се (рус.) – съм
(Следва)
 

Начало / За нас / Статии / Видео / Контакти 2024, Всички права запазени.