CultureSpace Статии История, Култура, Изкуство, Мистика

Мистерията на критскo-минойската линейна писменост!

12/04/23 / ИСТОРИЯ
Открита преди близо два века, тя все още не е разшифрована

culturespace.bg

Древните езици са трудни за дешифриране и има много примери за писмени текстове, които все още не са преведени, включително харапското писмо на цивилизацията от долината на Инд в Югоизточна Азия, олмекското писмо на олмекската цивилизация в Мезоамерика и глифите Ронгоронго на Рапа-Нуи (Великденски остров) в Тихия океан, ако трябва да назовем само няколко. Последните изследвания показват, че мистерията на минойския линеен скрипт е частично разрешена! В голям пробив европейските изследователи са използвали нови методи за дешифриране на древното линейно писмо на минойската цивилизация. Изследването на екипа се фокусира върху дробни математически знаци и символи на Линеар А, които да помогнат за дешифрирането на езика. Линейното писмо А е било използвано от минойците главно за дворцови и религиозни писания. Проблемът е, че досега не е дешифриран нито един линеен текст! Но скорошен научен анализ, използващ дробна математика, предлага нов начин за тълкуване на енигматичния линеен скрипт А.
Минойската цивилизация е управлявала района на Егейско море в продължение на 1500 години!

Дворецът на Кносос, Крит

Минойската цивилизация произлиза от неолитни популации, които мигрират в Европа от Близкия изток и Турция. А преди 9000 години минойците станали първите земеделци на остров Крит и по други острови в Егейско море. Минойците процъфтяват в района на Егейско море през бронзовата епоха, между приблизително 3000 и 1450 г. пр.Хр. Архитектурните чудеса на Кносос (Крит) бележат върха на минойската цивилизация. До 1100 г. пр.Хр. минойците са изчезнали, „заменени“ от микенската гръцка култура от бронзовата епоха.
Викторианският английски археолог сър Артър Джон Еванс (1851 – 1941) открива двореца на Кносос и пещери, скални убежища, къщи и селища, датиращи от 7000 г. пр.Хр. През периода на Първия дворец (около 2000 г. пр.Хр.) градската зона на Крит е била дом на около 18 000 души. В своя пик, малко след 1700 г. пр.Хр., дворецът и околният град обслужват население, което е нараснало до най-малко 100 000 души. Сър Артър Еванс, експерт по егейските цивилизации от късната бронзова епоха, започва да събира фрагменти от керамика на Крит, които са покрити с мистериозен писмен скрипт. Той не знае, че те ще останат неразшифровани почти 150 години по-късно.
С повече примери, открити по време на разкопките му в двореца Кносос, които започват през 1899 г., Евънс установява, че писмеността е част от линейна система на писане – за разлика от изобразителните йероглифи на древен Египет или клинописните текстове на Месопотамия – свързана с минойската цивилизация, която процъфтява на Крит между 1800 и 1450 г. пр.Хр. В минойската хронология това е между средноминойската IIA и късноминойската IB.

Таблетка Linear A от двореца Закрос , чрез Wikimedia Commons

Еванс открива и друга писменост, която той нарича Линеар Б и която е дешифрирана в началото на 50-те години; тя се оказва ранна форма на гръцки, използвана за писане на микенския език.
Липсата на превод на линейното писмо А първо е поради липса на опит; по-късно, въз основа на сравнения с линейно писмо Б, появило се в археологическите записи някъде около 1400 г. пр.Хр., се оказа, че текстовете вероятно са счетоводни цифри и други записи – съхраняване на информация. Това е логично, като се има предвид, че минойските дворци на Крит най-вероятно са действали като центрове за съхранение и преразпределение на хранителни продукти като ечемик и пшеница.
Скорошно изследване на д-р Естер Салгарела от Университета в Кеймбридж използва лингвистични методи, археология и палеография, за да разработи онлайн палеографска база данни за знаци на линеар А, наречена SigLA - The Signs of Linear A. Това е много близко до камъка от Розета, който помогна да се разчетат египетските йероглифи.
С възможността за търсене на онлайн база данни, която в момента изброява 300 знаци, 400 ръкописни надписа и повече от 3000 отделни знаци, д-р Салгарела открива, че връзката между скриптовете на Линеар А и Линеар Б е по-фина, отколкото се смятало досега, и че части от по-ранната писменост са адаптирани от гърците в Линеар Б.
С нейната работа и изчислителната мощност на съвременните компютри, учените са една стъпка по-близо до разбирането на една от трайните археологически мистерии на древния свят и отключването на писменото слово на древната минойска цивилизация.
Именно на остров Крит, преди около 3500 години, древните минойци са разработили система от математически дроби, която никога не е била декодирана. Силвия Ферара, професор от катедрата по класическа филология и италианистика в Университета на Болоня, публикува ново проучване в „Journal of Archaeological Science“, което, изглежда, най-накрая предлага решение на мистерията на линейното писмо А. Професорът се съсредоточава върху записаните суми, проценти и суми, свързани с търговията в района на Егейско море, който беше доминиран от минойците и тяхната енигматична писменост.
Откритата за първи път от Артър Еванс, линейната писменост принадлежи към група писмености, които са се развили независимо от египетските и месопотамските писмени системи по време на средноминойския период, по-специално от 1625 – 1450 г. пр.Хр. Древната минойска писмена система е била съставена от набор от знаци, които също са били използвани за украса на бижута и за отбелязване на погребални и оброчни дарове в религиозни светилища. Въпреки това, основната употреба на линейния скрипт А е била за счетоводни цели в минойските административни центрове.
Проблемът, който прави линейните дроби невъзможни за дешифриране, са повредени или „нечетими“ суми и сборове. Това прави всякакво тълкуване на този скрипт до момента просто невъзможно. Освен това значението на знаците в тази древна цифрова система се е променило значително с времето. В резултат на това Линеар А остава до голяма степен недешифриран, въпреки че „целите числа“ на системата са дешифрирани, стойностите на дробните знаци са убягнали на математическите историци.
Членовете на проекта на Европейския изследователски съвет INSCRIBE (Изобретяване на скриптове и тяхното начало), ръководен от проф. Ферара, изследвали дробни знаци и символи на Линеар А, пресовани в глинени плочки, прилагат „статистически, изчислителни и типологични стратегии“ към пъзела на скрипта . Първо са присвоени математически стойности на всеки от дробните знаци на Линеар А. Силвия Ферари казва в статията, че нейният екип от изследователи е събрал различни направления на изследване и е извършил „близък палеографски анализ на знаците и изчислителните методи“, резултатът от който според него предлага нова гледна точка към този стар проблем чрез „изключване на невъзможни резултати“.
Почти четири милиона потенциални метода за превод на минойските дроби били сравнени с обикновени дроби с помощта на статистически анализ. Това създало система, чиято „най-нискостойностна част е 1/60“, която според статията показва „способността да се представят повечето стойности от типа n/60“. Според документа тези констатации се основават на начина, по който линейната писменост A се справя с дроби, които също са били използвани за изразяване на мерни единици в по-късната микенска гръцка линейна Б. Установяването на историческата приемственост на използването на дроби и мерни единици и в двата скрипта е голяма стъпка напред.
 
Начало / За нас / Статии / Видео / Контакти 2024, Всички права запазени.