CultureSpace Статии История, Култура, Изкуство, Мистика

Нова концепция за управление на бизнеспроцесите

05/24/23 / НАУКА


На 28 април 2023 година в зала 1 на Икономически университет-Варна от 9:00 до 17:00 часа се проведе първото мултипликационно събитие по проект Process-based Business Management module (PRODIMOD).Проектът се реализира от проектен екип в състав TTK University of Applied Sciences, гр. Талин, Естония - водещ партньор, University College Aspira, гр. Сплит, Хърватия и Икономически университет-Варна.
В събитието се включиха над 70 участника, сред които представители на бизнеса (Kuehne+ Nagel/ Buh NM, Coca-Cola Europacific Partners, Ойро Порт ООД, Нефт Ойл ООД, ВТИК, Пристанище Варна, УниКредит Булбанк), преподаватели от ИУ-Варна и от университетите-партньори, студенти.
Основната цел на събитието беше дискусия по въпросите за прилагане на концепцията за управление на бизнес процесите (BPM) в бизнеса и необходимостта от обучение на студентите за придобиване на знания и умения за BPM. Проф.д-р Бистра Василева, мениджър на проекта за ИУ-Варна, представи резултатите от изследване на очакванията на българския бизнес в областта на управлението на бизнес процесите, проведено от проектния екип на ИУ-Варна сред фирмите в Североизточен район на планиране. “Двигателят“ за управление на процесите във фирмите, взели участие в проучването е оптимизацията на разходите (40% от респондентите) и осигуряването на качество (25%). Факторите, които оказват най-силно влияние върху управлението на процеси са ясно дефинираните и комуникирани цели, подкрепата на висшето ръководство, достатъчни ресурси и бюджет, редовни обучения и ангажираност на персонала. Най-съществена пречка за подобряване на бизнес процесите в компаниите са свързани с липсата на ангажираност на персонала (61%), липсата на ресурси (52%), липсата на експертиза (44%) и липсата на подкрепа от висшето ръководство (44%).

Платена публикация по проект PRODIMOD 2021-1-EE01-KA220-HED-000023269

Събитието се проведе в хибриден формат. 

 
Начало / За нас / Статии / Видео / Контакти 2024, Всички права запазени.