CultureSpace Статии История, Култура, Изкуство, Мистика

Око за око, зъб за зъб!

10/29/18 / МИСТИКА
Програмист сравни количеството насилие в Библията и в Корана





Програмистът Томас Андерсън решил да провери справедливостта на западния стереотип, че ислямският екстремизъм има корени в текста на Корана, най-агресивната свещена книга. За целта той използвал своя разработка – системата за анализ на съдържанието OdinText. В качеството на база за сравнение били използвани текстовете на Стария и на Новия завет.
Анализът показал, че думите-знаци за насилие в Корана и в Новия завет са горе-долу еднакво количество – съответно 2,1% и 2,8%. Но Старият завет е два пъти по-агресивен от свещената книга на мюсюлманите – там се съдържат 5,3% упоменавания на убийства и разрушения.
Андерсън освен това разложил Библията и Корана върху скàла от осем общоприети в психологията емоции. Оказало се, че в Библията като цяло има малко повече гняв, а в Корана съществено повече се разкриват темите за страха и вярата. На вярата Коранът посвещава 7,6%, а Старият завет - само 0,2%, като предпочита да призовава не към вяра, а към послушание/подчинение.
Новият завет води по темата „Любов“ (3% срещу 1,9% в Стария и 1,26% в Корана), а понятия като ‘благодат’ и ‘милост’ в основополагащия текст на исляма се срещат с честота 6,3%, в Новия завет – 2,9%, в Стария – само 0,7%. Враговете на вярата най-често са споменавани не в Корана (0,7%), а в Стария завет – 1,8%.
В заключение на своите изследвания Андерсън резюмира, че не можем да смятаме Корана за по-агресивна книга от Библията.

КРАТКО РАЗМИШЛЕНИЕ
Излиза, че макар Коранът да е най-миролюбивата свещена книга, това не пречи на изповядващите исляма да се кълнат в Шериата, да убиват „неверниците“ в мерака си да създадат Световен халифат. (Очевидно е, че Тойнби е лош пророк в книгата си „Ислямът и Западът“, поне що се отнася до причините мюсюлманите да превземат западната цивилизация.) Най-тежкият въпрос тук е защо религиите не са способни да разкъсат този порочен кръг – напротив, кръгът е трънен и все по-кървав. Не е ли защото религията е създадена, за да подчинява, а вярата прави човека свободен?

Източник: https://you-journal.ru/life/interesting/programmist-sravnil-...

 




Начало / За нас / Статии / Видео / Контакти 2024, Всички права запазени.