CultureSpace Статии История, Култура, Изкуство, Мистика

Проектът „Обичаите в българската и ромската култура – заедно!”

11/09/23 / ВАРНА


Проектът “Обичаите в българската и ромската култура – заедно!” осигурява възможност на младежи до 18 години за достъп до любителското изкуство за изграждане на устойчив модел на културно сътрудничество на местно ниво. Творческите работилници предоставят възможност участниците да се запознаят с обичаите и традициите на двете етнически групи чрез интерактивни методи – беседи, презентации, драматизации, демонстрации. Създадени са творчески работилници за танци, музика и драма, като в последната е предвидено драматазиране на народни приказки.
Ръководител на проекта е секретарят на НЧ “Явин 2004” – Николай Николов, водещ на творческа работилница по музика е Николай Бинев, творческата работилница по танци е водена от хореографа Божидара Дикранова, водещ на творческа работилница по драма е режисьора Иваничка Цветанова – Мусова.
Проектът стана възможен, благодарение помощта на Фонд „Култура” - Община Варна.
Платена публикация на проекта „Обичаите на българската и ромската култура – заедно”, финансиран от Община Варна – Фонд „Култура”!

 
Начало / За нас / Статии / Видео / Контакти 2024, Всички права запазени.