CultureSpace Статии История, Култура, Изкуство, Мистика

Списание „Знаци“ –

10/28/21 / КУЛТУРА
родолюбива стряха на духовност

Елка НЯГОЛОВА

Това списание е вече 17 години в литературната ни периодика. Издание е на СЛАВЯНСКА ЛИТЕРАТУРНА И АРТИСТИЧНА АКАДЕМИЯ. Писатели и художници, музиканти и артисти, историци и философи, които стоят зад издателската политика на сп. „ЗНАЦИ“, дълго и внимателно подбираха онази тематична и графична концепция на изданието, която най-пълно да отрази целите на списанието и изповядваните национални и духовни ценности. Веднага след появяването в литературния живот това списание намери своето място в стратегията за очертаване духовната карта на България. Със своите постоянни рубрики „Корени“, „Пегас“, „Белетристика“, „Сцена“, „Кино“, „Археология“, „История“, „Архитектура“, „Музика“ и др. списанието е насочено към всичко онова, което е високата българска духовност. Рубриката „Младо перо“ обгрижва и стимулира онези от най-младото ни поколение, които развиват своята любов към изящната словесност, а рубриката „Отново на светло“ дава на читателите знания и самочувствие за значими, но позабравени имена от духовната ни памет. Рубриката „Език свещен“ гради рубеж в защита на българския език и Кирилицата – наша национална гордост и достояние. Особено интересни – от гледна точка на културния обмен, са текстовете в „Преводаческо перо“, които селективно ни срещат с най-интересното, случващо се в славянските и другите чуждоезични литератури, като по този начин поне отчасти се компенсира отсъствието в нашата периодика на специализирани списания за преводна литература. „Общество“ е рубриковата „шапка“, която насочва към теми от нашия социо-културен и обществен живот.


Изданието „Знаци“ е със статут на национално списание за литература, изкуство и общество и отразява процесите и развитието на личностите в националния културен процес. Авторите на „Знаци“ са най-изявени писатели, художници, музиканти, архитекти, археолози, артисти от всички поколения в България. Те са, така да се каже, артистичният визитен кръг на списанието, сподвижниците и лицата на това издание. Сред тях са имената както на творците от началото на века, така и на най-изявените и утвърдени днес писатели, художници, музиканти, архитекти, преводачи, мислители…

„Знаци“ е с обем 144 страници, елегантни консумативи (хартии и цветен печат). Разпространението: във всички големи културни центрове на страната, като стремежът е да се „покрият“ бившите 28 окръжни центъра. По линия на международния обмен списанието стига до водещите библиотечни фондове по света, както и до постоянни читатели от 23 държави.

Стратегията на списанието се свежда до това: чрез средствата на изкуствата да се даде самочувствие на съвременния българин, страдащ от поредното цунами на националния нихилизъм; да се даде самочувствие на младия човек, преди той да тръгне към Терминал 2; да се илюстрира чрез най-добрите образци на българската духовност, „че и ний сме дали нещо на света”.

Не прави изключение и броят, подкрепен от Фонд „Култура“ на Община Варна. Той ни среща с автори, които са чест за всяко издание: варненската емблема на маринистиката Наполеон Алеков, поетите А. Андреев, В. Радинска, Н. Попова, Ив. Есенски, Т. Клисуров, Д.Б ояджиева, Д. Кюркчиева, както и с варненските творци В. Колева, М. Белчева, Ст. Костова, К. Бандутов… Отбелязана е подобаващо и 100-годишнината на Драматичния театър „Стоян Бъчваров“. Читателят ще прочете любопитни размисли на Митрополит Иосиф на тема „Изборът Шипка“. Значими автори, преведени от хърватски и руски език, са представени в „Преводаческа тетрадка“. А изображенията в този брой са най-вече фотографии, които разказват за творческите срещи по време на Международния фестивал „Славянска прегръдка“.

Платена публикация по проект на Фонд "Култура"
 
Начало / За нас / Статии / Видео / Контакти 2024, Всички права запазени.