CultureSpace Статии История, Култура, Изкуство, Мистика

Стражевите ку(к)ли Втора част

10/16/18 / МИСТИКА
или Свидетелство за едни свидетели на Нищото

 Георги ВЕНИН

Всеки протест срещу „Свидетелите на Йехова“ е възможен, но безперспективен, е показал досегашният й опит. Култът е легализиран. Уж за да бъдат регистрирани, „Свидетели на Йехова“ са поели задължението да не принуждават последователите си към отказ от кръвопреливане, както и да се съгласят на алтернативна казарма. Но… веднага след това получиха амнезия.
Според постановление на Европейския съд за правата на човека от 25 май 1993 г. т.нар. неправилен прозелитизъм трябва да бъде забранен или поне ограничен – особено в случаите, когато „приема образа на материални или социални придобивки“, целящи да привлекат нови членове към дадена църква и да упражняват натиск върху изпадналите в бедствие народи. (Това, както уважаемият читател вече разбра, не попречи на същия съд да ни огъне ръцете да регистрираме йеховистите. Не успя да накара обаче Гърция: там сектата е забранена. Как да не му хрумне на костеливия наш ум, че този съд или си плюе в лицето, или е превзет от лоби „свидетели“… – Г.В.) Такова поведение е недопустимо и незаконно посегателство върху психическата и дори физическа цялост на членовете на обществото. Особено когато се извършва под прикритие или в името на верски убеждения и ритуали.

Един парадокс – към 2007 г. повече от 30 религиозни изповедания бяха официално регистрирани в Дирекцията на вероизповеданията. Но Българската православна църква още нямаше официална регистрация.

… И ПОСЛАНИЯ ОТ „ПОРОЧНИЯ“ ИНТЕРНЕТ
Интернет е една от злините на човешката цивилизация, отричани от „Свидетелите на Йехова“ в техните книги и брошури (това, разбира се, изобщо не им пречи да имат официален сайт www.watchtower.org, качен на интернет сървър: „свидетелите“ отново свидетелстват с двойствените си действия спроти собствените си показания!). Мрежата обаче отвръща на удара, като дава възможност на противници и бивши членове на сектата да обменят информация. Нейната липса, забраната върху разпространението на различни тези, е част от силата на „Свидетелите“.
„Баща ми е бивш свидетел. Не можете да си представите през какво е минал в последните 20 години. Аз загубих близостта си с толкова много роднини, че едва се познаваме един друг. Загубих контакт с баба си, към която бях много привързана, а едва сега възстановявам връзката с братовчедите си. Очаквам и други деца, били някога в „Свидетели на Йехова“, да пишат в този сайт. Аз вече ще бъда редовен участник.“
Тези думи на момиче, представило се като Тери Лин, може да се прочетат в сайт, посветен на бивши членове на култа. Той е на адрес http//books.dreambook.com/jwinfoline/main.html.
Рон: „Аз бях член на този култ. Сега помагам на бивши членове на „Свидетели на Йехова“. Това е опасен култ“.
Ето какво още четем в „дяволския“ Интернет:
„Здравейте! Сега ще ви напиша историята си.
В семейството имахме сериозни проблеми, поради което се наложи да го напусна, макар и за кратко. Това доведе съпруга ми до отчаяние. Това бе и причината негов колега, който е член на сектата „Свидетели на Йехова“, да го въвлече там. Там му бе промит мозъкът, казват му, че ще го направят по-добър и аз ще се върна при него. Ако се моли постоянно на бог Йехова, аз ще се върна. И аз се върнах, но не от неговите молитви, а защото не исках да развалям семейството си. Но той реши, че неговият бог е чул молитвите му. И оттук започва адът.
Аз и родителите му не бяхме съгласни той да бъде в тази секта, защото виждахме, че потъва. Стана много затворен в себе си, не общуваше с никого. Баща му е с разклатено здраве и това го съсипа тотално. Свидетелите на Йехова му набиваха в главата, че ако близките му не са съгласни с това, той да членува там, трябва да ги изостави и че на първо място е бог Йехова. Това го мъчеше много, което доведе и до мисълта за самоубийство. Беше на косъм от смъртта. Той вървеше като зомби, неадекватен.
Тогава реших, че ще направя всичко само и само да го извадя от тинята. Консултирахме се със свещеник и благодарение на информацията в този сайт (www.sekti.start.bg) за сектата Йехова моят съпруг е жив и сме много щастливи.
… Който се интересува за сектата, да прочете „Лъжеучението на свидетелите на Йехова“.

КОМЕНТАР НА ЯБЪЛКАТА ОТ РАЙСКАТА ГРАДИНА
Претенцията, че някой си продавач на дрешки единствен вярно тълкува Библията, не се отличава много от претенциите на Адолф Хитлер. Не случайно той е преследвал „Свидетелите на Йехова“: те са му били „конкуренция“. Не като философия. Като самозванство.
Но по-страшно е, че милиони люде по света са се наредили на тази опашка – в очакване някой да им изтълкува Божата Истина. А те само да я (храно)смелят. Затова на тях им се поднася интерпретативен силаж или бебешко пюре – останалото изисква усилие на мозъка.
От името на староюдейския Йехова (Яхве) Мойсей издава още една важна Божа повеля: „Не споменавай напразно името Господне!“. „Свидетелите“ не само го споменават под път и над път, но са го провъзгласили в името си и настояват да го има 7000 пъти в Светото писание! Те си и написаха ново (може би там Псалм 83 да има 18 стиха, знам ли!); светотатствено и кощунствено смятат, че всяко бройче на комикс-книжицата им „Стражева кула“ го допълва с нови 32 страници „откровения“. Не се вълнуват, че никой не го признава. Те го признават! А не изпълняват заповедите на бога, в когото вярват!
Още по-любопитно е как една юдейска секта, която се кланя в бог от Вехтия завет и се ръководи от евреи, непрестанно ни поучава и обяснява кой е Иисус Христос – божественият посланик на Новия завет. И който – нека припомним – е разпнат от „позваните в Йехова“. Според йеховистите Иисус е „първото лично творение на Йехова“ (натъртването върху прилагателното ‘лично’ е толкова нелепо, че ме лишава от дар-слово: възможно ли е Бог, който е Всичко, да твори НЕ-лично!?), а в едно изследване на йеховистката общност прочетох, че последното им „тълкувание“ ги е отвело до постулата, че Иисус Христос е всъщност Архангел Михаил! (Може би и слънцето е настолна лампа?…)

Във всеки случай Йехова е богът на материята, който наистина твори земята и небето, но само в Слънчевата система. Внимателният и дълбок прочит на цялата Библия ни разкрива, че над него има по-висша йерархия. Затова Иисус Христос никъде не нарича Отца си Йехова, Саваот или Адонай. Защото неговият Баща е от по-висок ранг (Той не е просто планетарен бог, а твори вселени, тоест множество звездни системи.)
Йехова е подобен на стихийните гръцки божества. Той се гневи и се налага човекът (Мойсей) да го поучава! (Тъй като йеховистите знаят наизуст Библията, нека сами намерят този потресаващ пасаж от нея и да го протълкуват… както им е угодно.) За разлика от Христовия Отец, Йехова не проповядва Любов, а „око за око и зъб за зъб“.
Защо си позволявам в прав текст да наричам „Свидетелите на Йехова“ секта?
Самите те твърдят, че не са религиозна общност, а „нова нация“. Може би утре ще поискат своя държавна територия? Ами ако решат, че тяхната Обетована земя е България!?
Според формулировката на богослова Христос Янарас, „всяко човешко същество представлява самò по себе си личностна екзистенция, способна да „ипостазира“ своя живот като любов, като свобода по отношение ограничеността на тварната природа и на каквато и да било необходимост“. Който пребивава в сектантския начин на живот, той престава да бъде „някой“, вместо небе над главата си има сламен навес, който създава лъжлива илюзия за небе.
„Сектантството е начин на живот, мислене и поведение, по същество предполагащ заробване на човешката личност. Следствие от това е отчуждението – отчуждение от себе си и отчуждение от другите. Съгласно чл. IХ на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, „всеки има право на свобода на мисълта, съвестта и религията“. Оттук по необходимост следва, че съществуването на сектантство и сектантски организации противоречи на основно човешко право, а борбата със сектите като организации, които ограничават това право, е напълно в съгласие с горецитирания международноправен документ“.
Мнозина бият набат за опасното увреждане на децата ни от „Свидетели на Йехова“. Те обаче може би не знаят колко изгодно понякога е да си член на „свидетелите“. В чужбина преследваните руски йеховисти много лесно получават „азил“ (статут на бежанци) и си уреждат живота завинаги.

ПЛАЧ ИЕРЕМИЕВ
Аз не мразя „Свидетелите на Йехова“. Омразата е чужда на истинския християнин. Изпитвам истинска жал към тях. Без снизхождение. Без презрение. Те имат нужда от помощ не по-малко от всички нас. А може би и повече.
Струва ми се, че „ограничен човек е неправилна формулировка. Умът може да е ограничен, но ограниченият човек може да притежава неограничена глупост. Хайне го е казал: умът е ограничен, но глупостта е безгранична.
Трябва ли да се страхуваме от глупостта? Трябва. Тя е винаги по-агресивна и по-„магнетична“ за непробуденото мнозинство от каризмата на възвисения ум.
Не може да забраните на някого да е глупак. Или мазохист. Но може да му забраните да употребява тези си наклонности във вреда на обществото. За това иде реч. Не забрана на изповедание, а забрана на вредното му вербовчество и строителство (с много, ама много щедри западни пари). Доброволният роб няма право да изисква нашите деца също да бъдат заробени. Влизам под кожата му: по този начин той самият иска да се утеши. А щом има нужда от утеха, значи не му понася много това робство… Странно е как гледката на гладно африканче с подут корем облекчава куркането на собствените ни черва…
Пиша всичко това не за да съдя. Има кой да съди. Има кой да накаже всички, които в Негово име злоупотребяват. Ако го правя и аз – значи, и мен.
Страхувам се обаче и от развихрения фанатизъм, с който някои отричат всичко неправославно. По БНТ един философ сравни Ванга със сектата на Мун. Бахаите (вж. началото за официално признатите световни религии) също бяха посрещнати на нож. Питам се, ако беше жив Ошо и поискаше да направи ашрам в България, нямаше ли да събуди същия бунт?
Не бива да сме заслепени, трябва много внимателно да отсяваме зърното от плявата, човеконенавистните учения от човеколюбивите. (Не изключвам и Българската православна църква, която, сигурен съм, трудно преглътна, че Петър Дънов се нареди сред 10-те най-велики българи на всички времена. Дошло е време тезата, че тази несветска институция се е запазила толкова дълго единствено благодарение на своя консерватизъм, да се подложи на проникновено съмнение. Защото дори официално призната религия, която смята всички друговерци за грешници, вече попива чертите на своеобразна мегасекта.)
Затова аз НЕ ПЛЕДИРАМ ЗАКОНЪТ ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА ДА СТАНЕ ПО-КОНСЕРВАТИВЕН, А САМО ДА СТАНЕ ПО-НЮАНСИРАН И ДИФЕРЕНЦИРАН.
Кой изкова този закон? Имаше ли поне един консултант от Светия синод, декан на Богословски факултет, известен теолог или теософ?
Реторични въпроси, след които трябва да вадим горещите картофи с голи ръце.

Начало / За нас / Статии / Видео / Контакти 2024, Всички права запазени.