CultureSpace Статии История, Култура, Изкуство, Мистика

Варна – град на знанието

11/09/20 / ВАРНА
От килийното школо до съвременен образователен и икономически център на Северна България

culturespace.bg

ПРОСВЕЩЕНИЕТО! Българинът винаги е давал мило и драго да изучи чедото си. Българското образование във Варна не дочаква края на османското иго и през 1860 г. удря камбаната на първото българско килийно школо в сегашния храм „Св. Архангел Михаил“ на ул. „27 юли“. През 1868 г. се открива отделно девическо училище в наета частна къща, а през 1879 г. – и двукласно реално училище – първообраз на Държавната мъжка гимназия.
Днес училищната мрежа на община Варна включва повече от 70 основни и средни общообразователни, професионални, 10 частни и едно национално училище по изкуствата. Със свой облик и успехи е Математическата гимназия с над 120-годишна история, чийто възпитаници разнасят по света славата на ума и логичната мисъл на българчетата, печелят медали в сложна надпревара и пишат летописа на успеха. Особено място има и Професионалната морска гимназия, която повече от 40 години свързва хората с морето и неговия делник, а Варненската търговска гимназия повече от 100 години привлича младите хора с добрата подготовка, която се гарантира от квалифицирани и опитни учители и модерни програми. Сред уникалните специализирани училища във Варна са езиковите гимназии, спортното училище, Националната гимназия за хуманитарни науки и изкуства. Варненски ученици удивляват с победите си в национални и световни математически, информатични, астрономически и спортни състезания и олимпиади.


Варна е университетски град.
Сто и двадесет години вече се пише историята на висшето образование във Варна – от края на ХІХ век, когато се поставят основите на бъдещето Висше военноморско училище, мине се през забележителната 1920 година, когато предприемчиви търговци и индустриалци създават Висшето търговско училище, и се стигне до утвърдилите се днес Технически и Медицински университети. Първият недържавен университет в България, акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация при Министерския съвет (2001 г.) е Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“. Отговор на съвременните изисквания е откриването на Висшето училище по мениджмънт. Всяко от висшите училища има своя история, облик, традиции, свои пътища за постигане на общата цел – европейски и световни стандарти във висшето образование. През последните години под въздействието на глобалната икономика всеобхватният подход за развитие на знанието придобива значителна популярност. Този нов подход за развитие, наречен „градско развитие, основано на знанието“, е с балансиран фокус върху всичките четири ключови области на развитие: икономическа, пространствена, институционална и социално-културна. Този съвременен подход има за цел да донесе икономически просперитет, устойчивост на околната среда и местна институционална компетентност със справедлив социално-пространствен ред в градовете и областите. Крайната цел на градското развитие, основано на знанието, е да се създаде град, целенасочено проектиран да насърчава непрекъснатото производство, циркулация и комерсиализация на социални и научни знания – това, от своя страна, ще създаде „град на знанието“. Град, приел концепцията за „град на знанието“, поема стратегическа мисия да насърчава и подхранва локално фокусирани иновации, наука и творчество в контекста на разрастващата се икономика на знанието и обществото. В това отношение „град на знанието“ може да се разглежда като интегриран град, който физически и институционално съчетава функциите на научно-технологичен парк с граждански и жилищни функции и градски удобства.
Варна е най-големият и перспективен образователен и икономически център в Северна България, в който се наблюдава постоянен приток на млади и активни хора. Положителната динамика в местната икономика и трансформацията към по-висока добавена стойност, в т.ч. притока на чуждестранни инвестиции в дигиталната сфера.
Съвместна инициатива под егидата на Община Варна има за цел да подпомогне развитието на Варна като „град на знанието“ и да осигури устойчиви връзки между всички заинтересовани страни в общността, които чрез съвместни действия да поемат ангажимента да ребрандират града, като го трансформират в модерен, зелен и високотехнологичен в областта на транспорта, туризма, медицината, информационните технологии (IT) и морската индустрия.

Те подписаха "Меморандума"

Висши училища и водещи компании подписаха Меморандум за сътрудничество и партньорство за реализиране на потенциала на Варна като Град на Знанието. Домакин на срещата бе кметът Иван Портних, а инициативата подкрепиха представители на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“, Икономическия университет, Техническия университет, ВСУ „Черноризец Храбър“, Висшето училище по мениджмънт, Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“; от сферата на ИКТ сектора – на ScaleFocus, Булпрос; от областите на индустрията, науката и услугите – на „Солвей Соди“ АД, „Агрополихим“ АД, „Планекс Инвест“ ООД, „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, Центъра по хидро- и аеродинамика, Института за пазарна икономика (ИПИ) и Свилен Спасов.
Подкрепа за Меморандума заявиха от Coca-Cola European Partners, Microsoft България, KBC Group България, SAP България и „Хайделберг Цимент Груп“.
Документът е отворен и към него може да се присъединяват и други организации и компании, които чрез дейността си имат готовност да подкрепят усилията за развитие на потенциала на Варна, за постигане на растеж чрез инвестиции в производства и услуги, базирани на знание и иновации, създаващи работни места с висока производителност и доходи.
Иван Портних, кмет на Варна, възприема идеята като лична кауза: „Предстоят трудни времена, но казват, че всяка криза предоставя и нови възможности. Извличането на полза от трудни ситуации е голямо предизвикателство и аз съм убеден, че Варна има достатъчно потенциал, за да се справи с това. Мотивирани сме да трансформираме икономическия профил на морската столица към сектори с висока добавена стойност – иновации, модерно здравеопазване, дигитализация. Целта ни е да обединим усилията на интелигентните хора във Варна, за които бъдещето на града може да бъде кауза. С моя екип вярваме, че за успеха и изпреварващото развитие на всеки град и регион в Европа са нужни ясна визия и общи усилия. Затова съм щастлив, че имаме мотивиращата подкрепа за „Варна – Град на Знанието“ на цялата академична общност, на научните институти, на IT сектора и бизнеса, на аналитичния център „Институт за пазарна икономика“. Ключово и много положително е, че всички страни декларират своята съпричастност към развитието на модерна среда, на нови практични градоустройствени решения, на експортно-ориентирани индустрия и услуги, разчитащи на образованието, таланта и предприемчивостта на гражданите“.
Стремежът на участниците, подписали меморандума, е да се обединят усилията за реализиране на потенциала на Варна като център за интегрирани териториални инвестиции спрямо визията за Варна като Град на знанието. Летният и културният туризъм е брандът на града, но големият потенциал на Варна, като икономически проспериращ град, е в преплитането на наука и бизнес, особено в сферите на медицината, информационните технологии, транспорта, морската индустрия. Изразена бе готовност за участие в общи проекти и инициативи, които предполагат сдружаване и обща работа.
Водещи проекти в споделената визия за развитие на Варна са създаването на високотехнологична Индустриална зона „Варна“ край Аксаково, изграждането и развитието на Квартал на Иновациите в местността Малка чайка, на нов съвременен математико-технологичен кампус, в т.ч. и на нова модерна сграда на Математическата гимназия – проекти, които са ключови за бъдещето на Варна и на Североизточна България.
Община Варна и компаниите от ИКТ сектора ще си сътрудничат в намирането на дигитални решения, ще работят за създаване на център за подпомагане на умните и зелени градове на Северна България, за повишаване на знанията и уменията на младите и активни граждани във Варна и района.

Подбор и редакция: М. ВЕСЕЛИНОВА
Публикацията е финансирана от Община Варна - Фонд "Култура"


Начало / За нас / Статии / Видео / Контакти 2024, Всички права запазени.