CultureSpace Статии История, Култура, Изкуство, Мистика

Във Варненския свободен университет ще се проведе десетото юбилейно издание на най-популярния форум за млади русисти в Европа

08/11/18 / КУЛТУРА
Сред интересните акценти в програмата на школата са лекциите на проф. д.пед.н. Леонид Московкин – професор от катедрата по руски език и методика на преподаването му на Санкт-Петербургския държавен университет –„Кинотехнологията в обучението по руски език като чужд“, „Иновации в преподаването на чужди езици: осмисляне на опита“ и „Кинофестивалът като средство за повишаване на креативността на обучаемите“.

Х Международна квалификационна школа „Съвременни педагогически технологии в обучението по руски език като чужд“ ще се проведе от 13 до 17 август 2018 година във Варненския свободен университет. Тя е организирана от университетския Руски център с подкрепата на Фонд „Русский мир“.

Официалното откриване на Х Юбилейна международна квалификационна школа е на 13 август (понеделник) от 14:00 ч. на Лятната сцена в източния парк на Варненския свободен университет.

В рамките на школата на 12 август (неделя) е предвиден и Квалификационен семинар за учители – русисти от 23 български градове. Семинарът ще представи работещи новаторски технологии в преподаването на руски език като чужд, образователни и игрови техники в лингводидактиката, съвременни дигитални технологии за учители, както и актуални въпроси, свързани с преподаване на руски език в България.

Школата е определяна като един от най-успешните проекти на Варненския свободен университет и фонд „Русский мир“. Проектът стартира през 2009 г. - в годината на откриването на Руския център в университета. За десетте години на своето съществуване тя се превърна в една от най-известните в Европа методически школи за млади преподаватели. Свидетелство за нейния авторитет е подкрепата на Международната асоциация на преподавателите по руски език и литература, Община Варна, Генералното консулство на Руската федерация във Варна, Представителството на Россътрудничество в България, сдружението с нестопанска цел „Българска национална мрежа на преподавателите по руски език и култура“ (БНМПРЕК) и Националното издателство за образование и наука към МОН „АзБуки“.

Повече от 560 русисти са усъвършенствали своята методическа подготовка в рамките на школата. Участници в нея са студенти и преподаватели от водещи европейски университети. Варненският свободен университет е приел участници от Азербайджан, Беларус, България, Гърция, Грузия,Естония, Италия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдова, Полша, Русия, Румъния, Сърбия, Украйна, Унгария и Чехия.

В тазгодишното издание на форума ще се включат представители на 14 университета от 10 страни.

Традиционна особеност на школата е уникалното съчетание на теория и практика: лекции на водещи учени в областта на обучението по руски език в съчетание със семинари-практикуми и майсторски класове.

Научната програма включва теми, които остават извън традиционните университетски курсове по методика на преподаване на руски език. Тя е ориентирана към запознаване с иновативните педагогически технологии и тяхното приложение в процеса на обучение.

Като ключова тема на школата може да се определи използването на иновациите в обучението, като интересен акцент ще бъде използването на мобилни приложения в преподаването на руски език като чужд. Кръгът от теми на лекциите, майсторските класове и кръглите маси е доста широк.

Освен впечатляващото участие на студенти и преподаватели по руски език, по традиция в школата участват топ лектори от Русия и България.

Сред интересните акценти в програмата на школата са лекциите на проф. д.пед.н. Леонид Московкин – професор от катедрата по руски език и методика на преподаването му на Санкт-Петербургския държавен университет –„Кинотехнологията в обучението по руски език като чужд“, „Иновации в преподаването на чужди езици: осмисляне на опита“ и „Кинофестивалът като средство за повишаване на креативността на обучаемите“.

Проф. Московкин е един от водещите учени в областта на методиката на преподаване на руски език като чужд. Автор е на повече от 200 научни публикации по темата.

Един от любимите лектори на младите русисти – проф. д.ф.н. Валерий Ефремов и тази година има ярко присъствие в програмата на Международната квалификационна школа. Майсторският клас на проф. Ефремов „Игра с языком и о языке“ ще представи анализ на съвременните подходи за обучение чрез забавление с акцент върху разнообразните игрови методики за обучение на различни типове публики.

Освен впечатляващата си научно-методическа дейност, Ефремов е водещ и в Санкт-Петербургското „Радио Русия“, където от 2005 година е автор на предаването „Как е това на руски?“.

Майсторският клас на Ефремов „Митове за руския език: онлайн“ ще развенчае митовете за руския език, наложени във виртуалното пространство.

В лекцията си „Речници в интернет и интернет-речници“ проф. Ефремов ще представи различните видове речници в интернет и ще анализира както популярни сайтове (www.gramota.ru, www.slovari.yandex.ru), така и по-малко известни академични (www.etymolog.ruslang.ru, www.iling.spb.ru) или общообразователни (www.gramma.ru) ресурси.

Доц. д-р Надя Чернева е позната на русистите в България като преподавател в катедрата по руска филология и заместник декан на филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Научните й интереси са в областта на сравнителното езикознание, лингвокултурологията, философията на езика, интеркултурната комуникация, теорията и практиката на чуждоезиковото обучение.

В програмата на школата доц. Чернева ще се включи с лекция на тема „Поетиката на танца в преподаването на руски език като чужд“ и майсторски клас „Универсалният език на танца в обучението по руски език като чужд“, където основен акцент ще бъде съчетаването на традиционните знания в областта на музикално-танцовия фолклор и придобиването на практически умения в различните етапи на овладяването на чуждия език.

С три майсторски класа е свързано тазгодишното участие в международната квалификационна школа на старши преподавателя от филологическия факултет на Санкт-Петербургския държавен университет Денис Букин. Основна тема в работата му с участниците ще бъдат новите технологии и иновативните форми на обучение. В майсторския клас „Граматика в акорди“ Букин ще обърне специално внимание на развитието на граматическите умения с помощта на песни на различни нива на езиковата компетентност.

Международната квалификационна школа ще срещне участниците и с известния специалист в областта на методиката на чуждоезиковото обучение проф. д-р Галина Шамонина – директор на департамент „Чуждоезиково обучение“ и на Руския център на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

Проф. Шамонина и проф. Московкин ще представят пленарната лекция „Съвременни педагогически технологии в обучението по руски език като чужд или На какво ви учи Школата?“, в която ще бъдат обобщени добрите практики в десетгодишната история на школата.

Проф. Шамонина е лектор в двете кръгли маси: „Младите русисти – важна част от руския свят“ и „Методическа идея или Как да работим с фразеологизмите в национална аудитория?“.

Участниците в кръглата маса „Методическа идея“ ще работят по тема, свързана с използването на фразеологизми от руския и родния си език, семантично свързани с понятията „празник“, „юбилей“, „руски“. Всеки от екипите ще представи свой видеоклип с методически обосновани идеи за обяснение на значението, произхода, употребата в речта и използването им в процеса на обучение.

„Убедена съм, че потапянето в необятния свят на руския език и култура, в методиката на обучение по руски език като чужд, помага на младите русисти да осмислят владеенето на езика като конкурентно предимство и да прилагат творчески иновативните технологии в ежедневната си работа. Да си учител е една от най-отговорните и сложни, а в днешно време и една от най-търсените от държавата и обществото, професии. Ние учим младите русисти на професионално майсторство, а то се постига само с упорит труд и търсения. Не бива да се забравя отговорната роля на педагога, защото учителят е „човек, който влиза с думите си в душата“, споделя проф. д-р Галина Шамонина – ръководител на един от най-успешните проекти на Варненския свободен университет и фонд "Руски мир" и завършва с цитат на руския историк Василий Ключевский, обобщаващ силата на педагога: „Обичайте това, което преподавате и тези, на които преподавате!". 
Начало / За нас / Статии / Видео / Контакти 2024, Всички права запазени.